19 Ağustos 2017 Cumartesi

Gelir Testi Başvurusu Nasıl Nereye Yapılır?

2016 kira beyannamesi kira geliri vergisi nasıl hesaplanır

Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen gelirler için 3 bin 800 lira olacak. Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.2016 kira geliri vergisi istisna tutarı,2016 yılı kira geliri vergisi istisna tutarı,2016 kira geliri vergisi istisna tutarı ne kadar,2016 kira geliri vergisi istisna tutarı açıklandı mı, Gelir vergisi tarifesi 2016

01 Ocak 2016 Cuma 19:41
Bu haber 1220 kez okundu
2016 kira beyannamesi kira geliri vergisi nasıl hesaplanır
banner14
 Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen gelirler için 3 bin 800 lira oldu. 

2016 kira beyannamesi kira geliri vergisi nasıl hesaplanır

Engellilik indirimi tutarları, 2016'da uygulanmak üzere birinci derece engelliler için 900 lira, ikinci derece engelliler için 460 lira, üçüncü derece engelliler için 210 lira olarak tespit edildi.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 6 bin 300 lira, diğer yerlerde 4 bin 200 lira olarak belirlendi.

Haber Hürriyet'te şu şekilde yer aldı;

Gelir, veraset ve intikal, damga, emlak vergisi ile harçlar kanununda öngörülen vergi, maktu vergi ve harçlar 2016 yılında uygulanmak üzere artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğlere göre, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 için 12,600 TL'ye kadar yüzde 15, 30,000 TL'nin 12,600 TL'si için 1.890 TL, fazlası yüzde 20, 69,000 TL'nin 30,000 TL'si için 5,370 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL'nin 30.000 TL'si için 5,370 TL), fazlası yüzde 27, 69,000 TL'den fazlasının 69,000 TL'si için 15,900 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL'den fazlasının 110,000 TL'si için 26,970 TL), fazlası yüzde 35 şeklinde yeniden düzenlendi.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; 1 numaralı bent için 88,000 TL ve 126,000 TL, 2 numaralı bent için 42,000 TL, 3 numaralı bent için 88,000 TL, olarak tespit edildi.

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11,000 TL, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 24,000 TL, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 3,800 TL, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı ise 1,580 TL olarak belirlendi.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Yeni yıldan itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi; veraset yoluyla intikallerde ve ivasız intikallerde sırasıyla; ilk 210,000 TL için yüzde 1 ve yüzde 10, sonra gelen 500,000 TL için yüzde 3 ve yüzde 15, sonra gelen 1.1 milyon TL için yüzde 5 ve yüzde 20, sonra gelen 2 milyon TL için yüzde 7 ve yüzde 25, matrahın 3.8 milyon TL'yi aşan bölümü için ise yüzde 10 ve yüzde 30 olarak uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ YÜZDE 2.79 ORANINDA ARTIRILDI

Emlak vergisi mükellefi olanların 2016 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı, emlağın 2015 yılı değerine, yeniden değerleme oranı olan yüzde 5.58'in ikiye bölünerek bulunan yüzde 2.79 oranı uygulanmak suretiyle yapılacak.

Tebliğler kapsamında damga vergisi ve harçlar kanunda yer alan vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 5.58 artırılacak.

Hürriyet 

Haber Dünya gazetesinde şöyle yer aldı:

Kira gelirinde istisna tutarı 3 bin 800 liraya yükseliyor

Yeniden değerleme oranı (yüzde 5.58) kapsamında düzenlenen gelecek yılın vergi, harç ve cezalarına ilişkin tebliğler. Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Özel İletişim Vergisi, gelecek yıldan itibaren 46 lira olarak uygulanacak, kira gelirinde istisna tutarı ise 3 bin 800 liraya yükselecek. 

Tebliğ ile vergi, harç ve cezalardaki artışın yanı sıra bazı yeni unsurlara yönelik değişiklikler de yapıldı. 

Buna göre, şirketlerin amortismana tabi kıymetlerine bazı yeni ürünler eklendi. Bu yeni kıymetler yüzde 10 ile 100 arasında yıl amortismanına sahip olabilecekler. Buna göre, taşıtlarda kullanılan lityum iyon piller, bazı test cihazları, data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemleri, yürüyen merdiven ve konveyörler, süs bitkileri, dijital baskı makineleri, işletmelerde kullanüan havlu, bornoz, çarşaf, kılıf, peçete ve benzerleri, taşıma ve yükleme için kullanüan robotlar, gaz türbinleri, elektrik tüketim ölçüm cihazları, turizm sektöründe kullanüan özel araçlar; deniz spor malzeme ve araçları, kış spor malzemeleri, golf aracı, kongre-konferans mikrofon vb. ses sistemleri, sıcak hava balonları amortisman listelerine eklendi. 

"İndirilemeyecek limit" belirlendi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne indirimli orana tabi işlemler nedeniyle, KDV yüklenen mükellefler, 20 bin 600 TL'lik limiti, diğer yollarla (mahsup, iade) iadeye konu edemeyecekler. 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümünde yapılan değişiklikle, KDV kanunu 11. maddedeki mal ve yolcu beraberi eşya ihracı yapanların e fatura düzenleme zorunluluğu 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacak. 

Gelir Vergisi uygulamalarına göre, mesken kira gelirleri, gelir vergisi istisnası limiti 3 bin 800 TL oldu. Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engellüer için 900 lira, ikinci derece engelliler için 460 lira, üçüncü derece engelliler için 210 lira olarak belirlendi. 

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri olan iş yeri kira bedeline üişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 6 bin 300 lira, diğer yerlerde 4 bin 200 lira oldu. 

Değer artış kazançları istisna sınırı 11 bin TL, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 24 bin liraya çıkarıldı. 

Menkul ve gayrimenkullerden tevkifat ve istisnaya tabi olmayan gelirlerde beyanname verme sınırı ise 1580 TL olarak tespit edildi. 

Alt sınır 12 bin 600 lira

Yeniden Değerleme Oranı'ndaki artışa göre, Gelir Vergisi alt sınırı 12 bin 600 TL'ye çıktı. Bu sınırın gelir vergisi oranı yüzde 15 düzeyinde. Diğer yeni Gelir Vergisi sınırları; 30 bin liranın 12 bin 600 lirası için bin 890 lira, fazlası için yüzde 20, 69 bin liranın 30 bin lirası için 5 bin 370 lira, fazlası için yüzde 27, 69 bin liradan fazlasının 69 bin lirası için 15 bin 900 lira, fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi. 

Özel İletişim Vergisi kapsamında yer alan ve internete bağlanmayan mobü telefonlarda ilk alışta ödenen maktu vergi 46 TL düzeyine geldi. 

Damga vergisi dışındaki vergilerde en az vergi cezası 21.12 TL olurken, usulsüzlük cezalarının en düşüğü birinci sınıf tüccarlarda 77 TL oldu. 

Dünya

Haber Vatan Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


Gelecek yıl içinde belirlenen menkul kıymetlerden elde edilen gelirin beyanında dikkate alınacak indirim oranlarına göre kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 3 bin 800 lira oldu. Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2016 takvim yılında elde edilen gelirler için 3 bin 800 lira olurken, işverenlerce iş yeri ve iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 13.70 lira olarak belirlendi.

Vatan


Haber Bugün Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;

İstisnalar hariç tüm vergi ve harçlar, bugün itibariyle yüzde 5,58 arttı. Örneğin otomobiller için en düşük MTV 623 liraya çıktı. Emlak Vergisi ise yüzde 2,79 arttı.

Yeni yıla yeni vergi, harç ve cezalarla giriyoruz. İstisnalar hariç yüzde 5,58 olarak uygulanacak 'yeniden değerleme oranı', Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) pasaport harçlarına, Damga Vergisi'nden Çevre Temizlik Vergisi'ne kadar her alanda cüzdanımızı etkileyecek değişiklikler getirdi. İşte onlardan bazıları:

MTV: 1-3 yaşta ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe (CC) kadar otomobillerin 591 lira olan vergisi 623 liraya çıktı. 1301 CC ile 1600 CC arasındaki otomobillerin vergisi de 945 liradan 997 liraya yükseldi. 4001 CC'den büyük motora sahip araçların vergisi ise 21 bin 516 liradan 22 bin 716 liraya ulaştı.

Pasaport harcı: Bir yıllıkta 163,30 liraya, iki yıllıkta 266,40 liraya, üç yıllıkta 378,30 liraya ve üç yıldan uzun süreli olanlarda 533,10 liraya çıkartıldı.

Sürücü belgesi: Harçlar A sınıfı sürücü belgesi için 133,70 lira, B sınıfı sürücü belgesi için 402,90 lira, F ve H sınıfı için 133,70 lira çıktı. Uluslararası sürücü belgelerinde ise miktar 268,50 liraya yükseldi.

Emlak Vergisi: Bu vergi istisnalar arasında. Yeniden değerleme oranının yarısı uygulanacak. Bu nedenle Emlak Vergisi’ndeki artışlar yüzde 2,79 olacak.

Çevre Temizlik Vergisi: Bu vergi konutlardaki su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanıyor. Buna göre metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruştan 27 kuruşa çıktı. Diğer belediyelerde 20 kuruştan 21 kuruşa yükseltildi. 

Damga Vergisi: Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinde 47,80 lira, makbuz senetlerinde 16.60 lira oldu.

Veraset Vergisi Muafiyeti: Çocuklar ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170 bin 86 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 3 bin 918 lira, şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3 bin 918 lira.

    Yorumlar

banner11
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
banner19
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner12

banner9